Workshops (SWE)

Fredag 14.30-15.30:

Omprövning av ministeriet, Daniel Duda, tält (EN, översatt till finska)  
Det vanligaste sättet vi försöker förändra församlingen är genom att köra ett program (som vanligtvis kommer från någon annanstans). Men vi har alla sett att det inte fungerar. Vad är ett bibliskt sätt att tjäna människor omkring oss? Vilka är de principer som inte bara är bibliska, utan också ger en hållbar förändring på lokal församlingsnivå där du är?    

Fredag 16.00-17.00:

Idébank för församlingstillväxt och diskussion, Atte Helminen, religion klassrum (FI)
”Om Herren inte bygger huset, arbetar de som bygger det förgäves” (Psalm 127:1). Hur hitta Guds välsignelser för sin församling? Att bygga friska små grupper är möjligt – församlingarna förnyas – det finns hopp!

Bön, Liia Kaitanen, auditorium (FI)
En gång blev en man tillfrågad: ”Vad har du vunnit på att be regelbundet varje dag?” Han svarade: ”Ingenting… Men låt mig berätta vad jag har förlorat: ilska, ego, girighet, depression, osäkerhet och rädsla för döden.” Bönen är ett mirakel. Det är en god vana, att tala, att stilla sig, lovprisning, gråt. Det är allt detta plus det mirakel som sker när vi är i kontakt med Gud. Välkommen att diskutera detta mirakel och be tillsammans!

Unga vuxna lämnar församlingen – Varför överger den postmoderna generationen kristendomen?, Mikael Takamaa, finska klassrum (FI)
I församlingarna talas det mycket om åldrande medlemmar och unga människor som lämnar kyrkan. Tider, värderingar och kulturer förändras snabbt och det verkar som om många västländer har blivit postkristna. Vilka faktorer leder till att många unga vuxna lämnar kristendomen bakom sig? Kan man göra något åt det? Om så är fallet, vad kan man göra? Vilka är hoten och möjligheterna? Kom med och reflektera över det.

En tom mage har inga öron – ADRA, Jani Virolainen och Martynas Baltiejus, engelska klassrum (FI)
Berättelser om livsförändringar och kunskapens omvälvande kraft. Kom och hör om effekterna av utvecklingssamarbetet.

Sabbat:

Behovet av att noggrant studera texten i Uppenbarelseboken, Ioannis Giantzaklidis religion klassrum (EN)
Workshopen tar upp vanliga fel i tolkningen av Uppenbarelseboken som beror på ytliga, selektiva eller partiska läsningar. Målet är att utrusta deltagarna med de principer som behövs för att tolka Uppenbarelseboken eller andra böcker i Bibeln.

Omprövning av lärjungeskap och andlighet, Daniel Duda, tält (EN, översatt till finska)  
Förmodligen skulle vi alla vilja vara andliga personer. Men vad är sann biblisk andlighet? Jesus var mycket kritisk mot människor som har uppfattats som ståndaktiga andligheter på hans tid. Hur blir vi hängivna lärjungar till Jesus? Hur sker förändring i en kristens liv så att vi inte bara trampar vatten tills Jesus kommer, utan upplever tillväxt till mognad? 

Gnistor i ett förhållande, Ansku Jaakkola Pastor, Knutar i ett förhållande -rådgivare, svenska klassrum (FI)
-Vardagsömhet och tillräckligt bra sexuell intimitet
-Beröringens många former och nyanser
-Att hålla glöden vid liv
-Saker som släcker gnistan
-Livskraft från beröring

Lärjungaskap, Kaarina Villa, engelska klassrum (FI)
På väg mot andlig mognad – Kanalen reflekterar över hur Jesus kallade sina efterföljare att växa upp till lärjungar genom vilka Guds rike berörde världen på den tiden. Vad kan vi lära oss av dem?

Främjande av barns och ungdomars välbefinnande, Merja Kinnunen, finska klassrum (FI)
Att uppfostra är en utmaning bland mobiltelefoner, förväntningar, hot osv. Hur skapar man en hållbar grund för barns och ungdomars välbefinnande? Låt oss diskutera och reflektera tillsammans!

Ukrainsk kanal, Liia Kaitanen auditorium (FI)
Благослови душа моя Господа! Когда мы открываем наши сердца для Бога мы меняемся, там где Бог, там все преображается.  Возвышенная музыка и прославление – это атмосфера неба. Приглашаем всех, кто понимает русский язык к совместному прославлению Господа в пении и свидетельствах. Играют Илья и Наталья Куреловы а также Денис Степанов.

Prisa Herren min själ! När vi öppnar våra hjärtan för Gud – förändras vi, där Gud finns blir allt nytt. Andlig musik och lovsång är den himmelska atmosfären. Vi inbjuder alla som förstår ryska att tillsammans lovprisa Herren genom sång och vittnesbörd. Ilya och Natalya Kurelov och Denis Stepanov spelar.

Bygga en rättvisare värld -ADRA, Jaana Lahtinen-Mayengo och Sari Mäntyjärvi kemi klassrum (FI)
I kanalen kommer vi att föra en dialog kring teman som berör mångfald, rättvisa och jämlikhet. Vi kommer att skaka om våra invanda tankesätt och försöka se saker utanför vår egen bubbla. Vi kommer också att bekanta oss med ADRA:s projekt för tonårsmödrar i Uganda. Känn dig fri att delta i diskussionen!

Välbefinnande för alla, sett ur själavårdens perspektiv, Hälsoarbete, biologi klassrum(FI)
Alla har en längtan efter att må bra. Ibland hamnar vi bara i en situation där något i vårt liv gör ont, fysiskt, psykiskt, socialt och/eller andligt. Själavård är en värdefull form av tjänst genom vilken kyrkan kan möta människor i nöd. Bibeln säger att vi ska bära varandras bördor (Galaterna 6:2). Själavård är ett sätt att vara med och bära andras bördor. Framgångsrik själavård ger ny livskraft till församlingen eftersom den har en förvandlande effekt på människor och relationer. Hur kan vi få mera välbefinnande för alla sett ur ett själavårdsperspektiv? Välkommen att lyssna och reflektera.

Potential för kyrkan på nätet, Kimmo Ilola, glas korridor (FI)
Onlinekyrka eller riktig kyrka?  Vad är framtiden för församlingen och gudstjänsten?  Alla vid sin egen dator i sin egen vrå eller gemensam lovprisning tillsammans?

Oikos – kom med i familjen, Linda Helin och Mikael Takamaa, grundskulan 3-4 klass (FI)
Hur är det att bo ett år i en inspirerande kristen gemenskap där man tjänar, delar, växer och tror? Kom och lär dig mer om visionen och verksamheten i Oikos House och hör autentiska erfarenheter från Oikos-året av de teamledare som har bott där. Denna workshop är för dig som vill veta mer om Oikos, för dig som vill bli inspirerad och få idéer för att bygga en gemenskap, och särskilt för dig som undrar om Oikos skulle kunna vara din grej från och med nästa höst.

Varför tillåter Gud lidande?, Kalervo Aromäki mattält(FI)
”Varför just jag?” eller ”Varför just nu?” hör förmodligen till de mest centrala frågorna när man drabbas av en sjukdom eller förlust. Det är inte alltid man hittar svaren, men tillsammans med omtänksamma människor och med tiden kan människan själv hitta svaret. Lidande väcker oundvikligen också fram frågan om Guds rättvisa och kärlek. Låt oss tillsammans titta på två till tre synvinklar på den här frågan.