Lanut (FI, SWE, ENG)

Lapset ja nuoret

In English below
På svenska nedan

Perjantai 9.6.
14.30–17.00 Lastenhoitoa alle kouluikäisille , alakoulu, 2. luokka
      Toimintapisteitä koululaisille, alakoulu, 5-6 luokan tilat
      11–17–vuotiaille varhaisnuorille ja nuorille ohjelmaa, liikuntasalissa
16.00–18.00 Rantasauna ja uintimahdollisuus lapsiperheille. Lapset vanhempien vastuulla.
21.15–   18–29–vuotiaille nuorille aikuisille ylistystä ja todistuksia, AYC bändi.
22.00–07.00 Hiljaisuus

Sapatti 10.6.
10.00–10.45 Raamattutunnit eri ikäisille
      0–2–vuotiaat, koulurakennus, 1. krs, oppilaskunnantila, Vanessa Vänskä ja Heidi Kotamäki
      3–6–vuotiaat, koulurakennus, 2. krs, lastenkirkko, Kirsi Halminen
      7–10–vuotiaat, koulurakennus, 2. krs, uskonnonluokka, Marina Drobysh
      11–13–vuotiaat, lasikäytävä, Lasis, Simone Lega
      14–17–vuotiaat, koulurakennus, liikuntasali, Jetro Perho
11.00–12.15 Kaikkien yhteinen jumalanpalvelus isossa teltassa
      Lapsille lastenkertomus, Sirpa Iivari
      Jylistys –lauluryhmä
10.45–12.45 Lastenhoitoa tarjolla alakoulun 2. luokassa (jos lapsi ei jaksa olla jumalanpalveluksessa),
      Huom! Teltan takaosasta koululaiset ja varhaisnuoret voivat ottaa puuhaa saarnan ajaksi.
      Lapsiperheet voivat mennä syömään jo klo 12.30
14.00–14.45 Jylistyksen koko perheen konsertti, liikuntasali
14.00–17.00 14–17–vuotiaille nuorille toiminnallista ohjelmaa, kokoontuminen lipputangoilla
15.00–15.45 Tiedepaja, 7–13–vuotiaat, 5–6 luokka, alakoulu
15.00–17.00 Lastenhoitoa tarjolla alle kouluikäisille, alakoulu, 2. luokka
16.15–17.15 Nukketeatteri Sananjalka esittää näytelmän Sasu- ja taivaan linnut
18.00–20.00 Lastenhoitoa alle kouluikäisille, pajoja koululaisille ja varhaisnuorille alakoulun puolella
21.15– Nuorille aikuisille klo 21.15 ylistystä ja todistuksia. Mukana AYC bändi.
22.00–07.00 Hiljaisuus

Children and youth

Friday 9th of June
14.30–17.00 Under 7 year olds: Childcare at the primary school, classroom grade 2
      Schoolchildren: Activities at the primary school, classroom grades 5–6
      11–17–year–olds: Program for young people, meeting at the sportshall
16.00–18.00 Seaside sauna and swimming for families. Children swim under parental supervision
21.15–   18–29 year olds: Praise and testimonies for young adults, AYC band
22.00–07.00 Silence

Sabbath 10th of June
10.00–10.45 Bible studies in groups:
      0–2–year–olds, schoolhouse, 1st floor, students’ room (oppilaskunnantila), Vanessa Vänskä and Heidi Kotamäki
      3–6–year–olds, schoolhouse, 2nd floor, children’s church (lastenkirkko), Kirsi Halminen
      7–10–year–olds, schoolhouse, 2nd floor, religion classroom (uskonnonluokka), Marina Drobysh
      11–13–year–olds, glasshall, Lasis, Simone Lega
      14–17–year–olds, schoolhouse, sportshall (liikuntasali), Jetro Perho
11.00–12.15 Worship for all at the tent
      Jylistys-singing group
      Story for children, Sirpa Iivari
10.45–12.45 Childcare in the primary school, classroom grade 2 (if your child is unable to attend a church service)
      Attention! Older children can take quiet things to do during sermon from the back of the tent
      Families can go to lunch at 12.30
14.00–14.45 Concert for the families by Jylistys
14.00–17.00 Activities for young people aged 14-17, gathering at flagpoles
15.00–15.45 Science workshop, 7-13 years old, classroom grades 5-6, primary school
15.00–17.00 Childcare in the primary school for under 7 year olds, classroom grade 2
16.15–17.15 Puppet theatre Sananjalka presents the play ”Sasu and the birds in the sky” (in Finnish)
18.00–20.00 Under 7 year olds: Childcare at the primary school
      Schoolchildren and early adolescents: Activities at the primary school
18.00–20.00 Seaside sauna and swimming for families. Children swim under parental supervision
21.15–   18-29 year olds: Praise and testimonies, AYC band

Barn och ungdomar

Fredag 9.6.
14.30-17.00 Barn under 7 år: Barnomsorg i grundskolan, klassrum för årskurs 2
      Skolbarn: Aktiviteter i grundskolan, klassrum för årskurs 5-6
      11-17 åringar: Program för ungdomar, möte i sporthallen
16.00-18.00 Strandbastu och simning för familjer. Barn simmar under föräldrarnas överinseende
21.15–   18-29-åringar: Lovord och vittnesmål för unga vuxna, AYC-band
22.00–07.00 Nattro

Lördag 10.6.
10.00–10.45 Bibelstudier i grupper:
      0-2 åringar, skolhus, skolhus, första våningen, elevrum (oppilaskunnan tila), Vanessa Vänskä och Heidi Kotamäki
      3-6 åringar, skolhus, skolhus, andra våningen, barnkyrka (lastenkirkko), Kirsi Halminen
      7-10 åringar, skolhus, andra våningen, religionsklassrum (uskonnonluokka), Marina Drobysh
      11-13 åringar, glashall, Lasis, Simone Lega
      14-17 åringar, skolhus, idrottshall, Jetro Perho
11.00–12.15 Gudstjänst för alla i tältet
      Jylistys-sånggruppen
      Berättelse för barn, Sirpa Iivari
      10.45-12.45 Barnomsorg i grundskolan, klassrum för årskurs 2 (om ditt barn inte kan delta i en gudstjänst)
      OBS! Äldre barn kan ta lugna saker att göra under predikan från baksidan av tältet
      Familjerna kan go at äta lunch kl. 12.30
14.00-14.45 Konsert för familjerna med Jylistys
14.00-17.00 Aktiviteter för ungdomar i åldern 14-17 år, samling vid flaggstänger
15.00-15.45 Vetenskaplig workshop, 7-13 år, årskurs 5-6, grundskola
15.00-17.00 Barnomsorg i grundskolan för barn under 7 år, klassrum för årskurs 2
16.15–17.15 Marionetteatern Sananjalka presenterar pjäsen ”Sasu och fåglarna på himlen” (på finska)
18.00-20.00 Barn under 7 år: Barnomsorg i grundskolan
      Skolbarn och yngre tonåringar: Aktiviteter i grundskolan
18.00-20.00 Strandbastu och simning för familjer. Barn simmar under föräldrarnas överinseende
21.15–   18-29-åringar: Lovord och vittnesmål, AYC-band
22.00–07.00 Nattro