Tietoa hengellisistä kesäjuhlista

Info på Svenska * Info in English

  1. Koulutalo – Skolbyggnad – School building
  2. A-asuntola – A-internat – A-dormitory Ruokala – Matsal – School Dining Hall Uimahalli – Simhall – Swimming pool
  3. B-asuntola – B-internat – B-dormitory Alakoulu – Grundskola – Primary school
  4. Koivula
  5. Hiirla
  6. Villa Ljunghäll
  7. Rantasauna – Strandbastu – Beach sauna
  8. Juhlateltta – Fest tält – Main tent
  9. Info-piste – Info-disk – Info desk
  10. ADRA-teltta – ADRA tält – ADRA tent

Ensiapu juhlateltan vieressä (8).

Första hjälp, bredvid fest tält (8).

First aid, next to the main tent (8).

Tervetuloa osallistumaan hengellisille telttajuhlille 8.-11.6.2023 Suomen kristillisen yhteiskoulun kampukselle! Tämä parasta paikan päällä nautittuna, mutta ohjelmaa välitetään myös niille, jotka eivät paikalle pääse. Linkit YouTube-lähetyksiin ohjelma-sivulla, suorana myös kirjoitustulkkaus, linkit alla.

Juhlien vierailevana puhujana on Daniel Duda.

ENSIAPU

Päivystää juhlien ajan juhlateltan läheisyydessä. Puhelin ensiapu 040 241 3012, infopiste 050 361 1184.
Hätätilanteessa kokoontumis- ja evakuointipaikka korkean lipputangon luona koulutalon edustalla.

INFOPISTE

Neuvonta ja maksupiste

INVA-WC

Koulutalon ala-aula Bajamajat, liikuntasalin pääty

KIRJOITUSTULKKAUS

Juhlateltan etuosassa tai mukanasi:
Selaimessa: text-on-tap.live/index.html#e=Armosta
Videon päällä, jos katsot etänä, vain suorana: text-on-tap.live/openoverlay.html?e=Armosta
(Nettilähetys tulee noin 14 sekunnin viivellä, säädä tekstityksen viive sopivaksi: Text-On-Tap -pallo -> Maalikannu -> Timing – 1s later [paina toistuvasti, kunnes sopiva], paina palloa uudestaan, niin pääset taas katsomaan tulkkausta.)

Juhlateltan etuosassa tai mukanasi:
Selaimessa: text-on-tap.live/index.html#e=Armosta
Videon päällä, jos katsot etänä, vain suorana: text-on-tap.live/openoverlay.html?e=Armosta
(Nettilähetys tulee noin 14 sekunnin viivellä, säädä tekstityksen viive sopivaksi: Text-On-Tap -logo -> Maalikannu -> Timing – 1s later [paina, kunnes sopiva], paina palloa uudestaan, niin pääset taas katsomaan tulkkausta.)

INDUKTIOSILMUKKA

Juhlateltassa induktiosilmukalla varustettu alue.

KOLEHTI

Kolehti kerätään perjantain ja lauantain iltatilaisuuksissa sekä jumalanpalveluksessa. Kolehdin voi suorittaa myös kortilla infon maksupisteessä.

LASTENHOITO

Perhehuone koulurakennuksen 2. kerroksen musiikkiluokassa. Lastenhoito B-asuntolan alakoulussa.

TRANSLATION INTO ENGLISH

Headphones available in the main tent.

SAUNAT TO–LA:

20.30–24.00 Rantasauna
20.30–22.00 Asuntolan sauna ja uima-allas

RUOKAILUT

Osta ruokaliput etukäteen, vältät jonottamisen ja pääset suoraan ruokailemaan.
Ruoat ovat laktoosittomia. Vegaania ja gluteenitonta ruokaa tarjoillaan kou- lun ruokalassa.
Ruoka-ajat ja -hinnat:
Klo 7–9.30 aamiainen: aikuiset 8 €, 7–12 v. 6 €
Klo 12–14 lounas: aikuiset 10 €, 7–12 v. 8 €
Klo 17–19 päivällinen: aikuiset 10 €, 7–12 v. 8 € Ateriapaketti 1 vrk: aikuiset 24 €, 7–12 v. 20 € Ruokailutilat:
Koulun ruokala, A-asuntola: to lounas – su päivällinen Villa Ljunghäll: pe lounas – sa päivällinen
Teltta: sa lounas (tarvittaessa myös muita ruokailuja)

Kahvila Villa Ljunghäll (Toivonlinnan tuki ry:n hyväksi) Avoinna to 20–21.30, pe ja sa 15–16.30; 20–21.30 Maksu käteisellä ja MobilePay.

Muualla olevista ruokailupaikoista lisätietoa infosta.

VASTUUHENKILÖT:

Minna Heikkilä – tapahtumakoordinaattori 050 361 1184 Mika Leppänen – järjestelyt 050 553 4500
Taneli Pirskanen – järjestyksenvalvonta 040 567 7995 Jaana Shelby – majoitus 044 503 6867
Aimo Helminen – ohjelma
Carl-Erik Vänskä – ensiapu Toivonlinnan tiimi – tulkkaus englanniksi Liia Kaitanen – tulkkaus venäjäksi Kanavat – ohjelmatoimikunta
Markku Heikkilä – tekniikka
Timo Flink – tekniikka
Orvo Kimmeljärvi – tekniikka
Gabriel LaMantia – ruokailut
Sirpa Iivari – lapset ja varhaisnuoret
Atte Helminen – nuoret

Pyydämme pitämään matkapuhelimet suljettuina. Päällä olevat (myös äänettömällä olevat) matkapuhelimet häiritsevät induktiosilmukan kautta kuuntelevia

Aktiviteetteja

Kysy infopisteestä:

Aktiviteetteja – Aktiviteter – Activities 

Kysy infopisteestä: 
14.30–17.00      Kanootit  
14.30–17.00      Suppilaudat  
14.30–17.00      Soutuvene 
14.30–               Frisbeegolf, aloitus koulutalon edestä

Omatoimiset: 
Rukouspolku 
Petankki 
Mölkky 
Näköalavuori ja laavu 

Aukioloaikojen mukaan: 
Pomppulinna 

MUUTA:

Hiirlan kirppis avoinna pe 16–19 ja su 10–13.
Ikäkaariyhteisössä taidenäyttely sunnuntaina 10–12 (Koivulan yläkerta).

Info på Svenska

Välkommen att delta i den andliga sommarfest 8-11 juni 2023 på Finlands Kristna Samhällsskolas campus! Detta avnjuts bäst på plats, men programmet kommer även att streamas till de som inte hinner. Länkar till YouTube-sändningar på programsidan, livetolkning på Finska, länkar uppe.

FÖRSTA HJÄLP

Fungerar under sommarfestivalen, finns mellan internat och fest tält. Nödtelefon 040 241 3012, Info-disk 050 361 1184.
I händelse av en nödsituation finns en mötes- och evakueringsplats vid den höga flaggstången framför skolbyggnaden.

INFO-DISK

Rådgivnings- och betalningsställe

INVA WC

I skolbyggnad på nedre lobbyn Bajamaja, slutet av idrottshallen

SKRIFTLIG TOLKNING PÅ FINSKA

Längst fram I fest tältet

INDUKTIONSSLINGA

Ett område med en induktionsslinga i fest tältet.

KOLLEKTEN

Kollekten tas upp under fredagens och lördagens kvällsgudstjänster samt under gudstjänsten. Man kan också delta med kort i Info-disk.

BARNOMSORG

Familjerum på andra våningen i skolbyggnaden i klassrummet för musik. Barnom- sorg i grundskolan, som finns i bottenvåningen av B-internat.

ÖVERSÄTTNING

Hörlurar finns tillgängliga i fest tältet.

SAUNAS TORS–LÖR:

20.30–24.00 Strandbastu, 20.30–22.00 Bastu och pool i internat

MÅLTIDER

Köp dina måltidsbiljetter i förväg, undvik köer och gå direkt till äta.
Mat är laktosfri. Vegansk och glutenfri mat serveras i skolans matsal.
Måltider och priser:
7–9.30 Frukost: vuxna 8 €, 7–12 år 6 €
12–14 Lunch: vuxna 10 €, 7–12 år 8 €
17–19 Middag: vuxna 10 €, 7–12 år 8 €
Måltidspaket 1 dag: vuxna 24 €, 7–12 år 20 €
Serveringsmöjligheter:
Skolmatsal, A-internat: tors lunch – sön middag
Villa Ljunghäll: fre lunch – lör middag
Mat tält: lör lunch (andra måltider också tillgängliga vid behov)

Café Villa Ljunghäll (till förmån för Toivonlinnas stödföreningen) Öppet tors 20–21.30, fre och lör 15–16.30, 20–21.30.
Kontanter och MobilePay.
För mer information om matsalar i andra områden, fråga Info-disk.

ANSVARIGA:

Minna Heikkilä – Evenemangskoordinator 050 361 1184 Mika Leppänen – Arrangemang 050 553 4500
Taneli Pirskanen – Kontroll av ordningsvakt 040 567 7995 Jaana Shelby – Boende 044 503 6867
Aimo Helminen – Program
Carl-Erik Vänskä – Första hjälp Toivonlinna-teamet – Tolkning på engelska Liia Kaitanen – Tolkning på ryska
Workshops – Programkommittén Markku Heikkilä – Media
Timo Flink – Media
Orvo Kimmeljärvi – Media
Gabriel LaMantia – Catering
Sirpa livari – Barn och yngre ungdomar Atte Helminen – Ungdomar

Vänligen håll era mobiltelefoner avstängda. Påslagna mobiltelefoner även utan ljud kommer att störa induktionsslingan som är för de hörselskadade personer.

AKTIVITETER: 

Fråga från Info-disk:
14.30–17.00      Kanoterna  
14.30–17.00      SUB brädor
14.30–17.00      Roddbåt 
14.30–               Frisbeegolf, börjar framför skolhuset 

Omatoimiset – Självhjälp – Self served: 
Bönestig 
Petanque 
Mölkky 
Utsiktsberg och vindskydd 

Efter öppettider: 
Studsande slott 

ÄVEN:

Hiirlas loppmarknad öppen fre 16–19 och sön 10–13
Konstutställning i Ikäkaariyhteisö på söndag 10–12 (Koivula övre våningen)

Info in English

Welcome to participate in the camp meeting 8-11 June 2023 on the campus of the Finnish Christian Secondary School! This is best enjoyed on the spot, but the program will also be streamed to those who can’t make it. Links to YouTube broadcasts on the program page, live interpretation in Finnish as well, links above.

FIRST AID

On duty during the Camp meeting, located between dormitory and the main tent. Emergency phone 040 241 3012, Infodesk 050 361 1184.
In case of emergency, a meeting and evacuation point by the high flagpole in front of the school building.

INFODESK

Advice and payment point

TOILET FOR DISABLED

At school building in lower lobby , Bajamaja (temporary portable toilets), end of the sports hall

WRITTEN INTERPRETATION

At the front of the main tent

INDUCTION LOOP

An area with an induction loop in the main tent.

OFFERING

The collection of offering is made during Friday and Saturday evening services and during the worship service. One can also contribute to offering by card at the Info desk.

CHILDCARE

Family room on the 2nd floor of the school building in the classroom for music. Childcare at the primary school in the bottom floor of the B dormitory.

TRANSLATION

Headphones available at the main tent.

SAUNAS THU–SAT

20.30–24.00 Beach sauna
20.30–22.00 Sauna and swimming pool at the dormitory

MEALS

Buy your meal tickets in advance, avoid queuing, and get straight to eat.
The meals are lactose-free. Vegan and gluten-free food is served in the school dining hall. Meal times and prices:
7–9.30 am Breakfast: adults 8 €, 7–12 yrs 6 €
12–14 lunch: adults 10 €, 7–12 yrs 8 €
17–19 Dinner: adults 10 €, 7–12 yrs 8 €
Meal package 1 day: adults 24 €, 7–12 yrs. 20 €
Dining facilities:
School dining hall, A-dormitory: Thu lunch – Sun dinner
Villa Ljunghäll: Fri lunch – Sat dinner
Dining tent: Sat lunch (other meals also available if needed)

Café Villa Ljunghäll (for supporting Toivonlinnan tuki Association) Open Thu 20–21.30, Fri and Sat 15–16.30; 20–21.30.
Cash and MobilePay.

For more information on dining facilities in other areas, ask info desk.

RESPONSIBILITIES:
Minna Heikkilä – Event Coordinator 050 361 1184
Mika Leppänen – Arrangements 050 553 4500
Taneli Pirskanen – Public order control 040 567 7995
Jaana Shelby – Accommodation 044 503 6867
Aimo Helminen – Programme
Carl-Erik Vänskä – First Aid
Toivonlinna team – Interpretation in English
Liia Kaitanen – Interpretation in Russian Workshops – Programme Committee
Markku Heikkilä – Media
Timo Flink – Media
Orvo Kimmeljärvi – Media
Gabriel LaMantia – Catering
Sirpa livari – Children and early teens Atte Helminen – Youth

Please keep your mobile phones switched off. Mobile phones that are on although on silent will interfere the induction loop that is set for hearing impaired.

ACTIVITIES:

Ask from Info desk 
14.30–17.00      Canoes  
14.30–17.00      SUP boards  
14.30–17.00      Rowing boat 
14.30–               Frisbeegolf, starts from the front of the school building 

Self served: 
Prayer path 
Petanque 
Mölkky 
Lookout mountain and lean-to 

According to opening hours: 
Inflatable castle 

OTHER:

Hiirla Flea Market open Fri 16–19 and Sun 10–13
Art exhibition at Ikäkaariyhteisö on Sunday 10–12 (Koivula upper floor)