Program på svenska

Glädje, tack vare nåd

Torsdag 8.6.
17.00-19.00 Middag
19.00-20.30 Frälst av nåd, Joel Saarinen*
20.45-21.30 Lägerbål och grillfest
21.30-22.30 Vittnesbördsmöte
20.30-22.00 Strandbastu
20.30-22.00 Internatets bastu och pool
22.00-07.00 Nattro

Fredag 9.6.
07.00-09.30 Frukost
07.00-07.30 Morgongymnastik
08.00-08.30 Morgonandakt, Taneli Pirskanen
10.00-11.30 Beroende av nåd, Daniel Duda*
12.00-14.00 Lunch
14.30-15.30 Workshop del 1, Daniel Duda
16.00-17.00 Workshops del 2
      Atte Helminen – Idébank för församlingstillväxt och diskussion (FI)
      Liia Kaitanen – Bön (FI)
      Mikael Takamaa – Unga vuxna lämnar församlingen – Varför överger den postmoderna generationen kristendomen? (FI)
      Jani Virolainen ja Martynas Baltiejus – ADRA
14.30-18.00 Aktiviteter
17.00-19.00 Middag
19.00-20.30 Ofullkomlig men ändå accepterad, Daniel Duda*
20.45-22.00 Vittnesbördsmöte, Atte Helminen
20.30-22.00 Strandbastu
20.30-22.00 Internatets bastu och pool
22.00-07.00 Nattro

Lördag 10.6.
07.00-09.30 Frukost
07.00-07.30 Morgongymnastik
08.00-08.30 Morgonandakt, Timo Flink
10.00-10.45 Bibelstudiun, Daniel Duda*
11.00-12.15 Glädje, tack vare nåd, Aimo Helminen*
12.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Workshops
      Ioannis Giatzaklidis – Behov av en sund exegetik när man studerar Bibeln och i synnerhet Uppenbarelseboken (EN)
      Ansku Jaakkola – Gnistor inom parförhållanden (FI)
      Kaarina Villa – Lärjungaskap (FI)
      Merja Kinnunen – Främjande av barns och ungdomars välbefinnande (FI)
      Liia Kaitanen – Ukrainsk workshop
      Daniel Duda (EN)
      Jaana Lahtinen och Sari Mäntyjärvi – Bygga en rättvisare värld – ADRA (FI)
      Hälsoavdelning – Välbefinnande för alla, sett ur själavårdens perspektiv (FI)
      Kimmo Ilola – Potential för kyrkan på nätet (FI)
      Linda Helin ja Mikael Takamaa – Oikos – gå med i familjen (FI/EN)
      Kalervo Aromäki – Varför tillåter Gud lidande? (FI)
14.00-    Aktiviteter
15.15-15.30 Servering av glass
15.30-17.00 Tacksägelse till Guds ära – Församlingen lever och sjunger*
17.00-19.00 Middag
19.00-20.30 Gläd dig alltid! Ansku Jaakkola*
20.45-22.00 En kväll med vittnesbörd och bön (Villa Ljunghäll), Kerttuli and Ioannis Giantzaklidis
20.30-22.00 Strandbastu
20.30-22.00 Internatets bastu och pool
22.00-07.00 Nattro

Söndag 11.6.
07.00-09.00 Frukost
09.00-09.45 Framåt tillsammans, Ian Sweeney**
10.00- Generalförsamlingens andra del börjar

* Programmet kommer att streamas live på YouTube, länkarna publiceras i god tid här och på https://media7.adventist.fi
** Programmet kan streamas live på YouTube, om inte mötesarrangemang för generalförsamlingen förhindrar det